Winter Sale -30% Winter Sale -30% Winter Sale -30% shop nu shop nu shop nu
Burlington (EUR)
In welke winkel wil je winkelen?

Maattabel
Dames
Heren
Sokken
EU
Schoenmaat
36 - 41
UK
Schoenmaat
3.5 - 7
USA
Schoenmaat
5.5 - 10.5
Fashion
Breien en Jersey XS S M L XL
Confectie 34 36 38 40 42
Borstomvang 80.0 cm
31.5 inch
84.0 cm
33.1 inch
88.0 cm
34.6 inch
94.0 cm
37.0 inch
100 cm
39.4 inch
Taille 65.0 cm
25.6 inch
69.0 cm
27.2 inch
73.0 cm
28.7 inch
79.0 cm
31.1 inch
85.0 cm
33.5 inch
Heupomvang 89.0 cm
35.0 inch
93.0 cm
36.6 inch
97.0 cm
38.2 inch
103.0 cm
40.6 inch
109.0 cm
43.0 inch
Sokken
EU
Schoenmaat
40 - 46 46 - 50
UK
Schoenmaat
6.5 - 11 11 - 14
USA
Schoenmaat
7.5 - 12 12 - 15
Fashion
Breien en Jersey XS S M L XL XXL XXXL
Confectie 44 46 48 50 52 54 56
Borstomvang 88.0 cm
34.6 inch
92.0 cm
36.2 inch
96.0 cm
37.8 inch
100.0 cm
39.4 inch
104.0 cm
40.9 inch
108.0 cm
42.5 inch
112.0 cm
44.1 inch
Taille 75.0 cm
29.5 inch
79.0 cm
31.1 inch
83.0 cm
32.7 inch
87.0 cm
34.3 inch
91.0 cm
35.8 inch
94.0 cm
37.0 inch
98.0 cm
38.6 inch
Heupomvang 91.0 cm
35.8 inc
95.0 cm
37.4 inch
99.0 cm
39.0 inch
103.0 cm
40.6 inch
107.0 cm
42.1 inch
111.0 cm
42.7 inch
115.0 cm
45.3 inch

Algemene handelsvoorwaarden voor de Burlington online shop van FALKE KGaA Algemene handelsvoorwaarden voor de Burlington online shop van FALKE KGaA Algemene handelsvoorwaarden voor de Burlington online shop van FALKE KGaA


Voorafgaande opmerking


Hieronder vindt u de algemene handelsvoorwaarden voor registratie en bestellen via onze online shop www.burlington.de.


1. Toepassingsgebied


1.1 Deze algemene handelsvoorwaarden ("AHV") regelen de handelsbetrekking tussen ons, FALKE KGaA, Oststrasse 5, 57392 Schmallenberg, Duitsland ("FALKE"), en u als klant wanneer u via de Burlington online shop gebruikmaakt van ons productenaanbod.


1.2 Voor de handelsbetrekking tussen u en FALKE gelden uitsluitend de AHV in hun versie die van kracht was op het ogenblik van de bestelling. Algemene handelsvoorwaarden die in tegenspraak zijn met of die afwijken van de bepalingen hieronder zijn niet van toepassing, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemmen met de toepassing ervan.


1.3 Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten, kleine ondernemingen, verenigingen en stichtingen, en alleen in voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden. U bent consument zolang het doel van de bestelde leveringen en diensten niet in hoofdzaak kan worden toegeschreven aan uw handelsactiviteiten of uw beroepsactiviteit als zelfstandige. Uw bedrijf is een klein bedrijf als door zijn aard en zijn grootte het oprichten van een commercieel ingerichte onderneming niet nodig is (§ 1 lid 2 van het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch)).


1.4 De overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal.


1.5 Wij bieden geen producten aan voor aankoop door minderjarigen. Als u jonger dan 18 jaar bent, is de medewerking van uw ouders vereist.


2. Registratie / klantenaccount


2.1 U kunt u op onze Burlington online shop als klant registreren en een klantenaccount aanmaken. Daartoe moet u bepaalde persoonsgegevens invoeren, die wij opslaan en die latere aankopen op onze Burlington online shop vergemakkelijken, omdat bij een nieuwe aankoop uw gegevens al zijn ingesteld. Bovendien moet u hiertoe een wachtwoord vastleggen, om ervoor te zorgen dat alleen u toegang hebt tot uw klantenaccount. De aanmeldingsbevestiging van de klantenaccount volgt onmiddellijk nadat de aanmelding voltooid is door te klikken op de knop "Registreren". Uw toegangsgegevens maken het mogelijk u aan te melden bij de Burlington online shop. Iedere klant mag slechts één klantenaccount tegelijk beheren. Wij behouden ons het recht voor om meervoudige aanmeldingen te verwijderen. Natuurlijk kunt u de gegevens die u hebt ingevoerd op ieder ogenblik wijzigen of uw klantenaccount verwijderen. Wij zijn niet verplicht om de registratie of de bestelling van een geregistreerde klant te aanvaarden. Wij zijn ook niet verplicht om het aanbod permanent ter beschikking te houden. Reeds bevestigde bestellingen blijven onverlet.


2.2 U kunt ook zonder een klantenaccount aankopen doen op onze Burlington online shop. Als u aankopen doet zonder een klantenaccount, dan moet u voor de uitvoering en de afhandeling van de koopovereenkomst bepaalde gegevens opgeven, zoals naam, adres, post- en leveradres, telefoonnummer en e-mailadres.


2.3 Bij het invoeren van uw persoonsgegevens (zowel bij het aanmaken/wijzigen van een klantenaccount als bij het invoeren van gegevens voor uitvoering en afhandeling van een overeenkomst) bent u verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en de volledigheid van de gegevens. U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet voor onbevoegden toegankelijk te maken.


3. Afsluiten van de overeenkomst


3.1 U kunt uit het sortiment van de Burlington online shop producten kiezen en deze via de knop "Bestel het artikel" in het virtuele winkelmandje verzamelen. Het presenteren van producten in de Burlington online shop houdt geen juridisch bindende offerte in, maar stelt slechts een vrijblijvende online catalogus voor.


3.2 Door te klikken op de knop "Bestelling bevestigen" geeft u een bindende bestelling door van de artikels die zich in het winkelmandje bevinden, wat uw aanbieding aan ons voorstelt. Door te klikken op deze knop aanvaardt u deze AHV, die u hierdoor in uw bestelling hebt opgenomen.


3.3 Wij zullen onmiddellijk via e-mail bevestigen dat uw bestelling werd ontvangen. Die bevestiging houdt nog niet in dat de bestelling bindend wordt aanvaard, tenzij in die ontvangstbevestiging ook wordt verklaard dat de bestelling wordt aanvaard. Een overeenkomst wordt pas afgesloten wanneer wij uw bestelling via e-mail (verzendbevestiging) of door de levering van de bestelde artikels aanvaarden.


4. Levering alleen binnen de EU en Zwitserland / levering en overdracht van risico


4.1 Er bestaan de volgende beperkingen op de levering: Wij leveren alleen aan klanten die een afleveradres in de Europese Unie of in Zwitserland opgeven.


4.2 Als het product dat u bestelt voorlopig niet beschikbaar is, dan delen wij u dat onmiddellijk mede. Bij een vertraging van de levering van meer dan twee weken hebt u het recht om van de overeenkomst af te zien. In zulk geval hebben overigens ook wij het recht om de overeenkomst op te zeggen. Hierbij worden eventueel reeds uitgevoerde betalingen onmiddellijk terugbetaald.


4.3 Indien wij de bindende levertermijnen niet kunnen respecteren om redenen die wij niet hoeven te vermelden (niet-beschikbaarheid van de dienst), dan zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en tegelijkertijd een schatting geven van een nieuwe levertermijn. Als de dienst ook binnen de nieuwe levertermijn niet beschikbaar is, dan hebben wij het recht om volledig of gedeeltelijk van de overeenkomst af te zien. Een eventueel door u reeds uitgevoerde tegenprestatie zullen wij onmiddellijk terugbetalen. Een geval van niet-beschikbaarheid van de dienst in deze zin geldt meer bepaald wanneer wij niet op tijd door onze leverancier worden bediend, wanneer wij een congruente dekkingstransactie hebben afgesloten, wanneer noch ons noch onze leverancier schuld treft of wanneer wij uitzonderlijk niet verplicht zijn tot beschikbaarstelling. Ons wettelijk recht om af te zien van de overeenkomst en het recht om de overeenkomst te annuleren, alsook de wettelijke voorschriften over de afhandeling van de overeenkomst bij uitsluiting van de verplichting tot levering (bijvoorbeeld in het geval van onmogelijkheid of onredelijkheid van de levering en/of van de rechtzetting) blijven onverlet.


4.4 Het risico van een toevallige vernieling en een toevallige verslechtering van de goederen wordt uiterlijk bij de aflevering aan u als klant overgedragen.


5. Voorbehoud van eigendomsrecht


5.1 Tot het bedrag van de overeenkomstige factuur volledig wordt betaald, blijven de betrokken geleverde goederen ons eigendom (voorbehoudsgoederen). Als klant bent u zolang het voorbehoud van eigendom van kracht is verplicht om de voorbehoudsgoederen met zorg te behandelen.


5.2 Bij inbeslaglegging van de voorbehoudsgoederen door derden of bij andere ingrepen door derden moet u wijzen op ons eigendom en ons onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat wij onze eigendomsrechten kunnen doen gelden. Als de derde de in deze context ontstane rechtskosten of buitengerechtelijke kosten niet kan terugbetalen, dan bent u hiervoor verantwoordelijk.


6. Prijzen / verzendingskosten / betaling / kredietwaardigheid


6.1 Alle prijzen die op de site van de Burlington online shop worden aangegeven, zijn inclusief de telkens geldende wettelijke btw. De geldende prijzen zijn die welke op het ogenblik van de bestelling worden aangegeven.


6.2 De verzendingskosten die optreden, worden u getoond in het kader van de presentatie van onze producten tijdens de bestelprocedure. Die kunnen variëren naar gelang van de door u opgegeven plaats van levering.


6.3 Afhankelijk van het door u opgegeven factuuradres hebt u verschillende opties voor de manier van betalen (bijvoorbeeld met creditcard, onmiddellijke overschrijving of betaling bij ontvangst van factuur). Tijdens de bestelprocedure worden de verschillende opties voor de betaling getoond, waarvan u er één kunt kiezen. De in uw klantenaccount opgeslagen betalingswijze kunt u op ieder ogenblik wijzigen – voor zover dat mogelijk is op basis van het door u opgegeven factuuradres.


6.4 Tenzij iets anders is overeengekomen, geldt dat de aankoopprijs onmiddellijk nadat de verkoopsovereenkomst wordt afgesloten, moet worden betaald. In het geval van betaling bij ontvangst van de factuur, moet de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden uitgevoerd.


6.5 Houd er rekening mee dat u de facturen uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.


6.6 Uw betalingsgegevens worden naar gelang van het door u gekozen betalingsmiddel aan de overeenkomstige provider van betalingsdiensten overgemaakt. De verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens ligt bij de provider van financiële diensten. Wij wensen u erop te wijzen dat wij vóór de keuze van een betalingsmethode een beoordeling van de kredietrisico's uitvoeren door middel van een mathematische, statistische methode (scoring). Daartoe worden de persoonsgegevens die nodig zijn voor de evaluatie van de kredietwaardigheid aan die onderneming overgemaakt, in het bijzonder uw naam, geboortedatum en adres, waarbij ook met uw adresgegevens rekening wordt gehouden. Op basis van die inlichtingen wordt een statistische waarschijnlijkheid van kredietverzuim berekend en op basis daarvan wordt een beslissing genomen over het verdere verloop van de contractuele betrekking, in het bijzonder ook over de betalingsmogelijkheden die aan u ter beschikking worden gesteld.


7. Aanwijzingen over de gegevensverwerking


7.1 In verband met het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens, alsook met de uitvoering van de scoring-procedure (zie onder punt 6.6), verwijzen wij naar onze privacyverklaring die op onze Website telkens met de knop "Gegevensbescherming" in afdrukbare vorm kan worden opgeroepen.


7.2 Indien u een klantenaccount hebt aangemaakt, hebt u steeds de mogelijkheid om de gegevens die u daarin hebt opgeslagen, te bekijken via de knop "Mijn account", en die te wijzigen of te wissen.


8. Waarborg / garantie


8.1 Inzake uw rechten bij fouten of juridische tekortkomingen gelden de wettelijke voorschriften.


8.2 Een bijkomende garantie voor de door ons geleverde goederen geldt alleen als die uitdrukkelijk in de beschrijving van het product op de site van onze Burlington online shop of op de bestellingsbevestiging voor het specifieke product wordt opgegeven.


9. Ontslag van aansprakelijkheid


9.1 Voor zover uit deze AHV met inbegrip van de volgende bepalingen geen afwijking blijkt, zijn wij aansprakelijk bij schending van de verplichtingen in het kader van de overeenkomst en daarbuiten, conform de van kracht zijnde wettelijke voorschriften.


9.2 Wij zijn aansprakelijk voor schadevergoeding – op welke juridische grond dan ook – bij opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk


a) voor schade door schuld aan leven, lichaam en gezondheid,


b) voor schade door schuld van een essentiële verplichting van de overeenkomst (d.w.z. van een verplichting die moet worden voldaan voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarop de partner van de overeenkomst normaal vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot het vervangen van voorzienbare en typisch optredende schade.


9.3 De beperkingen op aansprakelijkheid die voortvloeien uit punt 9.2 gelden niet als wij een fout op bedrieglijke wijze verzwijgen of als wij een garantie op de toestand van de goederen hebben gegeven. Hetzelfde geldt voor aanspraken van uw zijde conform de wetgeving inzake productaansprakelijkheid.


9.4 Voor zover de aansprakelijkheid tot schadevergoeding tegenover ons uitgesloten of beperkt is, geldt zulks ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid tot schadevergoeding met betrekking tot onze werknemers, personeelsleden, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.


10. Auteursrechten en rechten van industriële eigendom


Alle beeldrechten, auteursrechten en andere rechten van bescherming van de industriële eigendom ontleend aan de inhoud van de Burlington online shop (inclusief teksten, afbeeldingen, grafieken, video's, muziek, handelsmerken, logo's en overige bedrijfskenmerken) behoren toe aan ons of aan onze partners. Een gebruik zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.


11. Afstand / verrekening / terughoudingsrecht


U hebt niet het recht om de met ons gesloten koopovereenkomst of delen daarvan aan derden af te staan zonder onze schriftelijke toestemming. Uw mogelijkheid tot verrekening met claims wegens gebreken en andere eisen uit dezelfde contractuele betrekking tegen onze eis tot betaling van de koopprijs wordt door deze AHV niet beperkt; met eisen die voortvloeien uit andere rechtsbetrekkingen kunt u daarentegen alleen verrekenen tegen onze eis tot betaling van de koopprijs, voor zover uw eisen onbestreden zijn, wij die hebben erkend of ze met een definitieve gerechtelijke uitspraak zijn vastgelegd. Als koper mag u een terughoudingsrecht alleen uitoefenen wanneer uw tegenvordering op dezelfde koopovereenkomst berust.


12. Klantendienst


De klantendienst van Burlington online shop is bereikbaar op:


Maandag tot vrijdag van 08:00 - 18:00 uur

E-mail: online@Burlington.de

Postadres:


FALKE KGaA

Burlington Online Shop

Oststraße 3

57392 Schmallenberg

Duitsland


13. Mogelijkheid tot opslaan en bekijken van de tekst van de overeenkomst


13.1 U kunt de AHV die gelden bij de Burlington online shop bekijken op de internetsite www.burlington.de onder "AHV". Verder kunt u dit document afdrukken of opslaan via de gebruikelijke functie van uw internetbrowser. U kunt dit document ook downloaden als PDF-bestand en opslaan door hier te klikken.


13.2 Bovendien kunt u de gegevens van uw bestelling opslaan, door de automatische bestellingsbevestiging af te wachten, welke wij na voltooiing van uw bestelling via e-mail toesturen naar het door u opgegeven e-mailadres. Dit e-mailbericht met bestellingsbevestiging bevat de gegevens van uw bestelling en kan gemakkelijk worden afgedrukt of met uw e-mailprogramma worden opgeslagen.


13.3 Daarenboven zullen wij binnen een beperkte tijd nadat de overeenkomst wordt afgesloten, en ten laatste bij de levering van de goederen, een bevestiging van de overeenkomst ter beschikking stellen, waarin de inhoud van de overeenkomst wordt weergegeven op een permanente informatiedrager (bijvoorbeeld via e-mail of schriftelijk), zodat u de tekst van de overeenkomst kunt opslaan en/of in uw documenten bewaren. Andere wettelijke informatieverplichtingen die wij tegenover u hebben, worden door deze regeling niet beïnvloed.


13.4 De gegevens van uw bestelling worden bij ons opgeslagen, maar kunnen om redenen van beveiliging niet direct door u worden bekeken. Voor iedere klant bieden wij via zijn klantenaccount een met wachtwoord beschermde directe toegang aan ("Mijn account"). Als u geregistreerd bent, dan kunt u hier de gegevens van voltooide, open en net verzonden bestellingen bekijken, alsook uw adresgegevens, eventuele betalingsgegevens en mogelijk ook een nieuwsbrief beheren.


13.5 De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen onder bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens.


14. Contractueel recht op terugzending


14.1 Wij garanderen voor alle producten een contractueel recht op terugzending van in totaal 14 dagen, wat de wettelijke verplichtingen inzake het recht op terugzending overtreft.


14.2 Dit contractueel recht op terugzending maakt het voor u mogelijk om van de overeenkomst af te zien. Daartoe moet u de goederen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen op de volgende manier naar ons terugzenden:


(1) Om een retourbon aan te maken, kunt u op www.Burlington.de klikken op de knop "retouren“, waardoor u belandt op het retourneerportaal van DHL. Geef in het portaal het leveringsnummer op, alsook uw naam en uw adres in het overeenkomstige veld. Het leveringsnummer kunt u vinden op de pakbon, die in het pakket zat. Nadat u de gegevens hebt ingevoerd en op de knop "Doorgaan" hebt geklikt, wordt een retourneerbon aangemaakt. U kunt ook via e-mail aan onze klantendienst op online@Burlington.de vragen om een retourneerbon. U krijgt de retourneerbon dan per e-mail toegestuurd.


(2) De retourneerbon afdrukken en op het pakket plakken;


(3) Het pakket eenvoudig in het postkantoor van uw keuze afgeven – de porto is al betaald.


14.3 Door op tijd te verzenden, hebt u voldoende bewijs dat de termijn werd nageleefd. Mocht u van uw contractueel recht tot terugzending gebruik willen maken, dan is het nodig dat u de producten en verpakkingen voordien goed hebt behandeld en dat u ons de goederen volledig en onbeschadigd terugstuurt in hun originele verpakking. Als de goederen door u beschadigd werden, dan is het contractueel recht tot terugzending uitgesloten. Het terugzenden gebeurt op ons risico.


14.4 Het wettelijke recht tot terugzending voor consumenten (zie punt 15) wordt door onze regels van contractueel recht tot terugzending niet beïnvloed, maar geldt onafhankelijk daarvan.


15. Intrekkingsinformatie


Als consument hebt u bij het afsluiten van een aankoop op afstand fundamenteel een wettelijk recht tot intrekking, waarover wij u hieronder informeren op basis van het wettelijke voorbeeld.


Intrekkingsinformatie


Recht tot intrekking


U hebt het recht om deze overeenkomst in te trekken binnen veertien dagen zonder opgave van redenen. De intrekkingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangestelde derde die niet de vervoerder is, de producten in bezit heeft genomen.


Om uw intrekkingsrecht uit te oefenen, moet u ons (FALKE KGaA, Burlington Online Shop, Oststrasse 3, 57392 Schmallenberg, Duitsland) via een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief of e-mail) op de hoogte brengen over uw besluit om deze overeenkomst in te trekken. U kunt daarvoor gebruikmaken van de bijgevoegde template van het intrekkingsformulier, maar dat is niet verplicht.

Om de intrekkingstermijn te handhaven, is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van het intrekkingsrecht vóór afloop van de garantietermijn verstuurt.


Gevolgen van de intrekking


Als u deze overeenkomst intrekt, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van bijkomende, daaruit voortvloeiende kosten indien u hebt gekozen voor een andere soort levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw intrekking van deze overeenkomst bij ons is aangekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen met u; in geen enkel geval hebt u in het kader van deze terugbetaling recht op een extra vergoeding.


Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de producten opnieuw in ons bezit hebben of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.


U moet de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons de intrekking van de overeenkomst hebt medegedeeld, terugzenden naar of afgeven bij


FALKE KGaA 

Burlington Online Shop

Auf der Lake 3

57392 Schmallenberg 

Duitsland


De termijn is gehandhaafd indien u de producten vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. Wij nemen de kosten voor terugzending van de producten op ons. U moet enkel instaan voor een eventuele waardevermindering indien dit het gevolg is van het hanteren dat verder ging dan nodig was om de aard, eigenschappen en werkingswijze van de producten te controleren.


Voorbeeld van intrekkingsformulier


[Als u de overeenkomst wilt intrekken, vul dan dit formulier in en stuur het terug.]


Naar


FALKE KGaA

Burlington Online Shop

Auf der Lake 3

57392 Schmallenberg

Duitsland


Hiermee wens ik de door mij afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen in te trekken.


Besteld op:


Ontvangen op:


Voor- /achternaam: 

Straatnaam:

Postcode, plaats:


Datum, handtekening


16. Platform voor onlinegeschillenbeslechting


Inlichtingen over het Europese online platform voor geschillenbeslechting en over deelname aan de procedure voor geschillenbeslechting bij bemiddelingsorganen voor consumenten: Volgens de van kracht zijnde wetgeving zijn wij verplicht om de consument te wijzen op het bestaan van een Europees online platform voor geschillenbeslechting dat kan worden gebruikt voor de bemiddeling in geschillen zonder dat de justitie moet worden ingeschakeld. Voor de oprichting van het platform is de Europese Commissie bevoegd. Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting vindt u hier: http://ec.europa.eu/odr. Wij zijn niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan een procedure van geschillenbeslechting via een bemiddelingsorgaan voor consumenten.


17. Slotbepalingen


Op deze AHV en alle rechterlijke en contractuele betrekkingen tussen ons en u is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten.


Versie: augustus 2017


Voorafgaande opmerking


Hieronder vindt u de algemene handelsvoorwaarden voor registratie en bestellen via onze online shop www.burlington.de.


1. Toepassingsgebied


1.1 Deze algemene handelsvoorwaarden ("AHV") regelen de handelsbetrekking tussen ons, FALKE KGaA, Oststrasse 5, 57392 Schmallenberg, Duitsland ("FALKE"), en u als klant wanneer u via de Burlington online shop gebruikmaakt van ons productenaanbod.


1.2 Voor de handelsbetrekking tussen u en FALKE gelden uitsluitend de AHV in hun versie die van kracht was op het ogenblik van de bestelling. Algemene handelsvoorwaarden die in tegenspraak zijn met of die afwijken van de bepalingen hieronder zijn niet van toepassing, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemmen met de toepassing ervan.


1.3 Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten, kleine ondernemingen, verenigingen en stichtingen, en alleen in voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden. U bent consument zolang het doel van de bestelde leveringen en diensten niet in hoofdzaak kan worden toegeschreven aan uw handelsactiviteiten of uw beroepsactiviteit als zelfstandige. Uw bedrijf is een klein bedrijf als door zijn aard en zijn grootte het oprichten van een commercieel ingerichte onderneming niet nodig is (§ 1 lid 2 van het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch)).


1.4 De overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal.


1.5 Wij bieden geen producten aan voor aankoop door minderjarigen. Als u jonger dan 18 jaar bent, is de medewerking van uw ouders vereist.


2. Registratie / klantenaccount


2.1 U kunt u op onze Burlington online shop als klant registreren en een klantenaccount aanmaken. Daartoe moet u bepaalde persoonsgegevens invoeren, die wij opslaan en die latere aankopen op onze Burlington online shop vergemakkelijken, omdat bij een nieuwe aankoop uw gegevens al zijn ingesteld. Bovendien moet u hiertoe een wachtwoord vastleggen, om ervoor te zorgen dat alleen u toegang hebt tot uw klantenaccount. De aanmeldingsbevestiging van de klantenaccount volgt onmiddellijk nadat de aanmelding voltooid is door te klikken op de knop "Registreren". Uw toegangsgegevens maken het mogelijk u aan te melden bij de Burlington online shop. Iedere klant mag slechts één klantenaccount tegelijk beheren. Wij behouden ons het recht voor om meervoudige aanmeldingen te verwijderen. Natuurlijk kunt u de gegevens die u hebt ingevoerd op ieder ogenblik wijzigen of uw klantenaccount verwijderen. Wij zijn niet verplicht om de registratie of de bestelling van een geregistreerde klant te aanvaarden. Wij zijn ook niet verplicht om het aanbod permanent ter beschikking te houden. Reeds bevestigde bestellingen blijven onverlet.


2.2 U kunt ook zonder een klantenaccount aankopen doen op onze Burlington online shop. Als u aankopen doet zonder een klantenaccount, dan moet u voor de uitvoering en de afhandeling van de koopovereenkomst bepaalde gegevens opgeven, zoals naam, adres, post- en leveradres, telefoonnummer en e-mailadres.


2.3 Bij het invoeren van uw persoonsgegevens (zowel bij het aanmaken/wijzigen van een klantenaccount als bij het invoeren van gegevens voor uitvoering en afhandeling van een overeenkomst) bent u verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en de volledigheid van de gegevens. U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet voor onbevoegden toegankelijk te maken.


3. Afsluiten van de overeenkomst


3.1 U kunt uit het sortiment van de Burlington online shop producten kiezen en deze via de knop "Bestel het artikel" in het virtuele winkelmandje verzamelen. Het presenteren van producten in de Burlington online shop houdt geen juridisch bindende offerte in, maar stelt slechts een vrijblijvende online catalogus voor.


3.2 Door te klikken op de knop "Bestelling bevestigen" geeft u een bindende bestelling door van de artikels die zich in het winkelmandje bevinden, wat uw aanbieding aan ons voorstelt. Door te klikken op deze knop aanvaardt u deze AHV, die u hierdoor in uw bestelling hebt opgenomen.


3.3 Wij zullen onmiddellijk via e-mail bevestigen dat uw bestelling werd ontvangen. Die bevestiging houdt nog niet in dat de bestelling bindend wordt aanvaard, tenzij in die ontvangstbevestiging ook wordt verklaard dat de bestelling wordt aanvaard. Een overeenkomst wordt pas afgesloten wanneer wij uw bestelling via e-mail (verzendbevestiging) of door de levering van de bestelde artikels aanvaarden.


4. Levering alleen binnen de EU en Zwitserland / levering en overdracht van risico


4.1 Er bestaan de volgende beperkingen op de levering: Wij leveren alleen aan klanten die een afleveradres in de Europese Unie of in Zwitserland opgeven.


4.2 Als het product dat u bestelt voorlopig niet beschikbaar is, dan delen wij u dat onmiddellijk mede. Bij een vertraging van de levering van meer dan twee weken hebt u het recht om van de overeenkomst af te zien. In zulk geval hebben overigens ook wij het recht om de overeenkomst op te zeggen. Hierbij worden eventueel reeds uitgevoerde betalingen onmiddellijk terugbetaald.


4.3 Indien wij de bindende levertermijnen niet kunnen respecteren om redenen die wij niet hoeven te vermelden (niet-beschikbaarheid van de dienst), dan zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en tegelijkertijd een schatting geven van een nieuwe levertermijn. Als de dienst ook binnen de nieuwe levertermijn niet beschikbaar is, dan hebben wij het recht om volledig of gedeeltelijk van de overeenkomst af te zien. Een eventueel door u reeds uitgevoerde tegenprestatie zullen wij onmiddellijk terugbetalen. Een geval van niet-beschikbaarheid van de dienst in deze zin geldt meer bepaald wanneer wij niet op tijd door onze leverancier worden bediend, wanneer wij een congruente dekkingstransactie hebben afgesloten, wanneer noch ons noch onze leverancier schuld treft of wanneer wij uitzonderlijk niet verplicht zijn tot beschikbaarstelling. Ons wettelijk recht om af te zien van de overeenkomst en het recht om de overeenkomst te annuleren, alsook de wettelijke voorschriften over de afhandeling van de overeenkomst bij uitsluiting van de verplichting tot levering (bijvoorbeeld in het geval van onmogelijkheid of onredelijkheid van de levering en/of van de rechtzetting) blijven onverlet.


4.4 Het risico van een toevallige vernieling en een toevallige verslechtering van de goederen wordt uiterlijk bij de aflevering aan u als klant overgedragen.


5. Voorbehoud van eigendomsrecht


5.1 Tot het bedrag van de overeenkomstige factuur volledig wordt betaald, blijven de betrokken geleverde goederen ons eigendom (voorbehoudsgoederen). Als klant bent u zolang het voorbehoud van eigendom van kracht is verplicht om de voorbehoudsgoederen met zorg te behandelen.


5.2 Bij inbeslaglegging van de voorbehoudsgoederen door derden of bij andere ingrepen door derden moet u wijzen op ons eigendom en ons onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat wij onze eigendomsrechten kunnen doen gelden. Als de derde de in deze context ontstane rechtskosten of buitengerechtelijke kosten niet kan terugbetalen, dan bent u hiervoor verantwoordelijk.


6. Prijzen / verzendingskosten / betaling / kredietwaardigheid


6.1 Alle prijzen die op de site van de Burlington online shop worden aangegeven, zijn inclusief de telkens geldende wettelijke btw. De geldende prijzen zijn die welke op het ogenblik van de bestelling worden aangegeven.


6.2 De verzendingskosten die optreden, worden u getoond in het kader van de presentatie van onze producten tijdens de bestelprocedure. Die kunnen variëren naar gelang van de door u opgegeven plaats van levering.


6.3 Afhankelijk van het door u opgegeven factuuradres hebt u verschillende opties voor de manier van betalen (bijvoorbeeld met creditcard, onmiddellijke overschrijving of betaling bij ontvangst van factuur). Tijdens de bestelprocedure worden de verschillende opties voor de betaling getoond, waarvan u er één kunt kiezen. De in uw klantenaccount opgeslagen betalingswijze kunt u op ieder ogenblik wijzigen – voor zover dat mogelijk is op basis van het door u opgegeven factuuradres.


6.4 Tenzij iets anders is overeengekomen, geldt dat de aankoopprijs onmiddellijk nadat de verkoopsovereenkomst wordt afgesloten, moet worden betaald. In het geval van betaling bij ontvangst van de factuur, moet de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden uitgevoerd.


6.5 Houd er rekening mee dat u de facturen uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.


6.6 Uw betalingsgegevens worden naar gelang van het door u gekozen betalingsmiddel aan de overeenkomstige provider van betalingsdiensten overgemaakt. De verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens ligt bij de provider van financiële diensten. Wij wensen u erop te wijzen dat wij vóór de keuze van een betalingsmethode een beoordeling van de kredietrisico's uitvoeren door middel van een mathematische, statistische methode (scoring). Daartoe worden de persoonsgegevens die nodig zijn voor de evaluatie van de kredietwaardigheid aan die onderneming overgemaakt, in het bijzonder uw naam, geboortedatum en adres, waarbij ook met uw adresgegevens rekening wordt gehouden. Op basis van die inlichtingen wordt een statistische waarschijnlijkheid van kredietverzuim berekend en op basis daarvan wordt een beslissing genomen over het verdere verloop van de contractuele betrekking, in het bijzonder ook over de betalingsmogelijkheden die aan u ter beschikking worden gesteld.


7. Aanwijzingen over de gegevensverwerking


7.1 In verband met het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens, alsook met de uitvoering van de scoring-procedure (zie onder punt 6.6), verwijzen wij naar onze privacyverklaring die op onze Website telkens met de knop "Gegevensbescherming" in afdrukbare vorm kan worden opgeroepen.


7.2 Indien u een klantenaccount hebt aangemaakt, hebt u steeds de mogelijkheid om de gegevens die u daarin hebt opgeslagen, te bekijken via de knop "Mijn account", en die te wijzigen of te wissen.


8. Waarborg / garantie


8.1 Inzake uw rechten bij fouten of juridische tekortkomingen gelden de wettelijke voorschriften.


8.2 Een bijkomende garantie voor de door ons geleverde goederen geldt alleen als die uitdrukkelijk in de beschrijving van het product op de site van onze Burlington online shop of op de bestellingsbevestiging voor het specifieke product wordt opgegeven.


9. Ontslag van aansprakelijkheid


9.1 Voor zover uit deze AHV met inbegrip van de volgende bepalingen geen afwijking blijkt, zijn wij aansprakelijk bij schending van de verplichtingen in het kader van de overeenkomst en daarbuiten, conform de van kracht zijnde wettelijke voorschriften.


9.2 Wij zijn aansprakelijk voor schadevergoeding – op welke juridische grond dan ook – bij opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk


a) voor schade door schuld aan leven, lichaam en gezondheid,


b) voor schade door schuld van een essentiële verplichting van de overeenkomst (d.w.z. van een verplichting die moet worden voldaan voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarop de partner van de overeenkomst normaal vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot het vervangen van voorzienbare en typisch optredende schade.


9.3 De beperkingen op aansprakelijkheid die voortvloeien uit punt 9.2 gelden niet als wij een fout op bedrieglijke wijze verzwijgen of als wij een garantie op de toestand van de goederen hebben gegeven. Hetzelfde geldt voor aanspraken van uw zijde conform de wetgeving inzake productaansprakelijkheid.


9.4 Voor zover de aansprakelijkheid tot schadevergoeding tegenover ons uitgesloten of beperkt is, geldt zulks ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid tot schadevergoeding met betrekking tot onze werknemers, personeelsleden, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.


10. Auteursrechten en rechten van industriële eigendom


Alle beeldrechten, auteursrechten en andere rechten van bescherming van de industriële eigendom ontleend aan de inhoud van de Burlington online shop (inclusief teksten, afbeeldingen, grafieken, video's, muziek, handelsmerken, logo's en overige bedrijfskenmerken) behoren toe aan ons of aan onze partners. Een gebruik zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.


11. Afstand / verrekening / terughoudingsrecht


U hebt niet het recht om de met ons gesloten koopovereenkomst of delen daarvan aan derden af te staan zonder onze schriftelijke toestemming. Uw mogelijkheid tot verrekening met claims wegens gebreken en andere eisen uit dezelfde contractuele betrekking tegen onze eis tot betaling van de koopprijs wordt door deze AHV niet beperkt; met eisen die voortvloeien uit andere rechtsbetrekkingen kunt u daarentegen alleen verrekenen tegen onze eis tot betaling van de koopprijs, voor zover uw eisen onbestreden zijn, wij die hebben erkend of ze met een definitieve gerechtelijke uitspraak zijn vastgelegd. Als koper mag u een terughoudingsrecht alleen uitoefenen wanneer uw tegenvordering op dezelfde koopovereenkomst berust.


12. Klantendienst


De klantendienst van Burlington online shop is bereikbaar op:


Maandag tot vrijdag van 08:00 - 18:00 uur

E-mail: online@Burlington.de

Postadres:


FALKE KGaA

Burlington Online Shop

Oststraße 3

57392 Schmallenberg

Duitsland


13. Mogelijkheid tot opslaan en bekijken van de tekst van de overeenkomst


13.1 U kunt de AHV die gelden bij de Burlington online shop bekijken op de internetsite www.burlington.de onder "AHV". Verder kunt u dit document afdrukken of opslaan via de gebruikelijke functie van uw internetbrowser. U kunt dit document ook downloaden als PDF-bestand en opslaan door hier te klikken.


13.2 Bovendien kunt u de gegevens van uw bestelling opslaan, door de automatische bestellingsbevestiging af te wachten, welke wij na voltooiing van uw bestelling via e-mail toesturen naar het door u opgegeven e-mailadres. Dit e-mailbericht met bestellingsbevestiging bevat de gegevens van uw bestelling en kan gemakkelijk worden afgedrukt of met uw e-mailprogramma worden opgeslagen.


13.3 Daarenboven zullen wij binnen een beperkte tijd nadat de overeenkomst wordt afgesloten, en ten laatste bij de levering van de goederen, een bevestiging van de overeenkomst ter beschikking stellen, waarin de inhoud van de overeenkomst wordt weergegeven op een permanente informatiedrager (bijvoorbeeld via e-mail of schriftelijk), zodat u de tekst van de overeenkomst kunt opslaan en/of in uw documenten bewaren. Andere wettelijke informatieverplichtingen die wij tegenover u hebben, worden door deze regeling niet beïnvloed.


13.4 De gegevens van uw bestelling worden bij ons opgeslagen, maar kunnen om redenen van beveiliging niet direct door u worden bekeken. Voor iedere klant bieden wij via zijn klantenaccount een met wachtwoord beschermde directe toegang aan ("Mijn account"). Als u geregistreerd bent, dan kunt u hier de gegevens van voltooide, open en net verzonden bestellingen bekijken, alsook uw adresgegevens, eventuele betalingsgegevens en mogelijk ook een nieuwsbrief beheren.


13.5 De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen onder bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens.


14. Contractueel recht op terugzending


14.1 Wij garanderen voor alle producten een contractueel recht op terugzending van in totaal 14 dagen, wat de wettelijke verplichtingen inzake het recht op terugzending overtreft.


14.2 Dit contractueel recht op terugzending maakt het voor u mogelijk om van de overeenkomst af te zien. Daartoe moet u de goederen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen op de volgende manier naar ons terugzenden:


(1) Om een retourbon aan te maken, kunt u op www.Burlington.de klikken op de knop "retouren“, waardoor u belandt op het retourneerportaal van DHL. Geef in het portaal het leveringsnummer op, alsook uw naam en uw adres in het overeenkomstige veld. Het leveringsnummer kunt u vinden op de pakbon, die in het pakket zat. Nadat u de gegevens hebt ingevoerd en op de knop "Doorgaan" hebt geklikt, wordt een retourneerbon aangemaakt. U kunt ook via e-mail aan onze klantendienst op online@Burlington.de vragen om een retourneerbon. U krijgt de retourneerbon dan per e-mail toegestuurd.


(2) De retourneerbon afdrukken en op het pakket plakken;


(3) Het pakket eenvoudig in het postkantoor van uw keuze afgeven – de porto is al betaald.


14.3 Door op tijd te verzenden, hebt u voldoende bewijs dat de termijn werd nageleefd. Mocht u van uw contractueel recht tot terugzending gebruik willen maken, dan is het nodig dat u de producten en verpakkingen voordien goed hebt behandeld en dat u ons de goederen volledig en onbeschadigd terugstuurt in hun originele verpakking. Als de goederen door u beschadigd werden, dan is het contractueel recht tot terugzending uitgesloten. Het terugzenden gebeurt op ons risico.


14.4 Het wettelijke recht tot terugzending voor consumenten (zie punt 15) wordt door onze regels van contractueel recht tot terugzending niet beïnvloed, maar geldt onafhankelijk daarvan.


15. Intrekkingsinformatie


Als consument hebt u bij het afsluiten van een aankoop op afstand fundamenteel een wettelijk recht tot intrekking, waarover wij u hieronder informeren op basis van het wettelijke voorbeeld.


Intrekkingsinformatie


Recht tot intrekking


U hebt het recht om deze overeenkomst in te trekken binnen veertien dagen zonder opgave van redenen. De intrekkingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangestelde derde die niet de vervoerder is, de producten in bezit heeft genomen.


Om uw intrekkingsrecht uit te oefenen, moet u ons (FALKE KGaA, Burlington Online Shop, Oststrasse 3, 57392 Schmallenberg, Duitsland) via een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief of e-mail) op de hoogte brengen over uw besluit om deze overeenkomst in te trekken. U kunt daarvoor gebruikmaken van de bijgevoegde template van het intrekkingsformulier, maar dat is niet verplicht.

Om de intrekkingstermijn te handhaven, is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van het intrekkingsrecht vóór afloop van de garantietermijn verstuurt.


Gevolgen van de intrekking


Als u deze overeenkomst intrekt, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van bijkomende, daaruit voortvloeiende kosten indien u hebt gekozen voor een andere soort levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw intrekking van deze overeenkomst bij ons is aangekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen met u; in geen enkel geval hebt u in het kader van deze terugbetaling recht op een extra vergoeding.


Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de producten opnieuw in ons bezit hebben of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.


U moet de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons de intrekking van de overeenkomst hebt medegedeeld, terugzenden naar of afgeven bij


FALKE KGaA 

Burlington Online Shop

Auf der Lake 3

57392 Schmallenberg 

Duitsland


De termijn is gehandhaafd indien u de producten vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. Wij nemen de kosten voor terugzending van de producten op ons. U moet enkel instaan voor een eventuele waardevermindering indien dit het gevolg is van het hanteren dat verder ging dan nodig was om de aard, eigenschappen en werkingswijze van de producten te controleren.


Voorbeeld van intrekkingsformulier


[Als u de overeenkomst wilt intrekken, vul dan dit formulier in en stuur het terug.]


Naar


FALKE KGaA

Burlington Online Shop

Auf der Lake 3

57392 Schmallenberg

Duitsland


Hiermee wens ik de door mij afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen in te trekken.


Besteld op:


Ontvangen op:


Voor- /achternaam: 

Straatnaam:

Postcode, plaats:


Datum, handtekening


16. Platform voor onlinegeschillenbeslechting


Inlichtingen over het Europese online platform voor geschillenbeslechting en over deelname aan de procedure voor geschillenbeslechting bij bemiddelingsorganen voor consumenten: Volgens de van kracht zijnde wetgeving zijn wij verplicht om de consument te wijzen op het bestaan van een Europees online platform voor geschillenbeslechting dat kan worden gebruikt voor de bemiddeling in geschillen zonder dat de justitie moet worden ingeschakeld. Voor de oprichting van het platform is de Europese Commissie bevoegd. Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting vindt u hier: http://ec.europa.eu/odr. Wij zijn niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan een procedure van geschillenbeslechting via een bemiddelingsorgaan voor consumenten.


17. Slotbepalingen


Op deze AHV en alle rechterlijke en contractuele betrekkingen tussen ons en u is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten.


Versie: augustus 2017


Voorafgaande opmerking


Hieronder vindt u de algemene handelsvoorwaarden voor registratie en bestellen via onze online shop www.burlington.de.


1. Toepassingsgebied


1.1 Deze algemene handelsvoorwaarden ("AHV") regelen de handelsbetrekking tussen ons, FALKE KGaA, Oststrasse 5, 57392 Schmallenberg, Duitsland ("FALKE"), en u als klant wanneer u via de Burlington online shop gebruikmaakt van ons productenaanbod.


1.2 Voor de handelsbetrekking tussen u en FALKE gelden uitsluitend de AHV in hun versie die van kracht was op het ogenblik van de bestelling. Algemene handelsvoorwaarden die in tegenspraak zijn met of die afwijken van de bepalingen hieronder zijn niet van toepassing, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemmen met de toepassing ervan.


1.3 Wij verkopen onze producten uitsluitend aan consumenten, kleine ondernemingen, verenigingen en stichtingen, en alleen in voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden. U bent consument zolang het doel van de bestelde leveringen en diensten niet in hoofdzaak kan worden toegeschreven aan uw handelsactiviteiten of uw beroepsactiviteit als zelfstandige. Uw bedrijf is een klein bedrijf als door zijn aard en zijn grootte het oprichten van een commercieel ingerichte onderneming niet nodig is (§ 1 lid 2 van het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch)).


1.4 De overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal.


1.5 Wij bieden geen producten aan voor aankoop door minderjarigen. Als u jonger dan 18 jaar bent, is de medewerking van uw ouders vereist.


2. Registratie / klantenaccount


2.1 U kunt u op onze Burlington online shop als klant registreren en een klantenaccount aanmaken. Daartoe moet u bepaalde persoonsgegevens invoeren, die wij opslaan en die latere aankopen op onze Burlington online shop vergemakkelijken, omdat bij een nieuwe aankoop uw gegevens al zijn ingesteld. Bovendien moet u hiertoe een wachtwoord vastleggen, om ervoor te zorgen dat alleen u toegang hebt tot uw klantenaccount. De aanmeldingsbevestiging van de klantenaccount volgt onmiddellijk nadat de aanmelding voltooid is door te klikken op de knop "Registreren". Uw toegangsgegevens maken het mogelijk u aan te melden bij de Burlington online shop. Iedere klant mag slechts één klantenaccount tegelijk beheren. Wij behouden ons het recht voor om meervoudige aanmeldingen te verwijderen. Natuurlijk kunt u de gegevens die u hebt ingevoerd op ieder ogenblik wijzigen of uw klantenaccount verwijderen. Wij zijn niet verplicht om de registratie of de bestelling van een geregistreerde klant te aanvaarden. Wij zijn ook niet verplicht om het aanbod permanent ter beschikking te houden. Reeds bevestigde bestellingen blijven onverlet.


2.2 U kunt ook zonder een klantenaccount aankopen doen op onze Burlington online shop. Als u aankopen doet zonder een klantenaccount, dan moet u voor de uitvoering en de afhandeling van de koopovereenkomst bepaalde gegevens opgeven, zoals naam, adres, post- en leveradres, telefoonnummer en e-mailadres.


2.3 Bij het invoeren van uw persoonsgegevens (zowel bij het aanmaken/wijzigen van een klantenaccount als bij het invoeren van gegevens voor uitvoering en afhandeling van een overeenkomst) bent u verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en de volledigheid van de gegevens. U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet voor onbevoegden toegankelijk te maken.


3. Afsluiten van de overeenkomst


3.1 U kunt uit het sortiment van de Burlington online shop producten kiezen en deze via de knop "Bestel het artikel" in het virtuele winkelmandje verzamelen. Het presenteren van producten in de Burlington online shop houdt geen juridisch bindende offerte in, maar stelt slechts een vrijblijvende online catalogus voor.


3.2 Door te klikken op de knop "Bestelling bevestigen" geeft u een bindende bestelling door van de artikels die zich in het winkelmandje bevinden, wat uw aanbieding aan ons voorstelt. Door te klikken op deze knop aanvaardt u deze AHV, die u hierdoor in uw bestelling hebt opgenomen.


3.3 Wij zullen onmiddellijk via e-mail bevestigen dat uw bestelling werd ontvangen. Die bevestiging houdt nog niet in dat de bestelling bindend wordt aanvaard, tenzij in die ontvangstbevestiging ook wordt verklaard dat de bestelling wordt aanvaard. Een overeenkomst wordt pas afgesloten wanneer wij uw bestelling via e-mail (verzendbevestiging) of door de levering van de bestelde artikels aanvaarden.


4. Levering alleen binnen de EU en Zwitserland / levering en overdracht van risico


4.1 Er bestaan de volgende beperkingen op de levering: Wij leveren alleen aan klanten die een afleveradres in de Europese Unie of in Zwitserland opgeven.


4.2 Als het product dat u bestelt voorlopig niet beschikbaar is, dan delen wij u dat onmiddellijk mede. Bij een vertraging van de levering van meer dan twee weken hebt u het recht om van de overeenkomst af te zien. In zulk geval hebben overigens ook wij het recht om de overeenkomst op te zeggen. Hierbij worden eventueel reeds uitgevoerde betalingen onmiddellijk terugbetaald.


4.3 Indien wij de bindende levertermijnen niet kunnen respecteren om redenen die wij niet hoeven te vermelden (niet-beschikbaarheid van de dienst), dan zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en tegelijkertijd een schatting geven van een nieuwe levertermijn. Als de dienst ook binnen de nieuwe levertermijn niet beschikbaar is, dan hebben wij het recht om volledig of gedeeltelijk van de overeenkomst af te zien. Een eventueel door u reeds uitgevoerde tegenprestatie zullen wij onmiddellijk terugbetalen. Een geval van niet-beschikbaarheid van de dienst in deze zin geldt meer bepaald wanneer wij niet op tijd door onze leverancier worden bediend, wanneer wij een congruente dekkingstransactie hebben afgesloten, wanneer noch ons noch onze leverancier schuld treft of wanneer wij uitzonderlijk niet verplicht zijn tot beschikbaarstelling. Ons wettelijk recht om af te zien van de overeenkomst en het recht om de overeenkomst te annuleren, alsook de wettelijke voorschriften over de afhandeling van de overeenkomst bij uitsluiting van de verplichting tot levering (bijvoorbeeld in het geval van onmogelijkheid of onredelijkheid van de levering en/of van de rechtzetting) blijven onverlet.


4.4 Het risico van een toevallige vernieling en een toevallige verslechtering van de goederen wordt uiterlijk bij de aflevering aan u als klant overgedragen.


5. Voorbehoud van eigendomsrecht


5.1 Tot het bedrag van de overeenkomstige factuur volledig wordt betaald, blijven de betrokken geleverde goederen ons eigendom (voorbehoudsgoederen). Als klant bent u zolang het voorbehoud van eigendom van kracht is verplicht om de voorbehoudsgoederen met zorg te behandelen.


5.2 Bij inbeslaglegging van de voorbehoudsgoederen door derden of bij andere ingrepen door derden moet u wijzen op ons eigendom en ons onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat wij onze eigendomsrechten kunnen doen gelden. Als de derde de in deze context ontstane rechtskosten of buitengerechtelijke kosten niet kan terugbetalen, dan bent u hiervoor verantwoordelijk.


6. Prijzen / verzendingskosten / betaling / kredietwaardigheid


6.1 Alle prijzen die op de site van de Burlington online shop worden aangegeven, zijn inclusief de telkens geldende wettelijke btw. De geldende prijzen zijn die welke op het ogenblik van de bestelling worden aangegeven.


6.2 De verzendingskosten die optreden, worden u getoond in het kader van de presentatie van onze producten tijdens de bestelprocedure. Die kunnen variëren naar gelang van de door u opgegeven plaats van levering.


6.3 Afhankelijk van het door u opgegeven factuuradres hebt u verschillende opties voor de manier van betalen (bijvoorbeeld met creditcard, onmiddellijke overschrijving of betaling bij ontvangst van factuur). Tijdens de bestelprocedure worden de verschillende opties voor de betaling getoond, waarvan u er één kunt kiezen. De in uw klantenaccount opgeslagen betalingswijze kunt u op ieder ogenblik wijzigen – voor zover dat mogelijk is op basis van het door u opgegeven factuuradres.


6.4 Tenzij iets anders is overeengekomen, geldt dat de aankoopprijs onmiddellijk nadat de verkoopsovereenkomst wordt afgesloten, moet worden betaald. In het geval van betaling bij ontvangst van de factuur, moet de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden uitgevoerd.


6.5 Houd er rekening mee dat u de facturen uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.


6.6 Uw betalingsgegevens worden naar gelang van het door u gekozen betalingsmiddel aan de overeenkomstige provider van betalingsdiensten overgemaakt. De verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens ligt bij de provider van financiële diensten. Wij wensen u erop te wijzen dat wij vóór de keuze van een betalingsmethode een beoordeling van de kredietrisico's uitvoeren door middel van een mathematische, statistische methode (scoring). Daartoe worden de persoonsgegevens die nodig zijn voor de evaluatie van de kredietwaardigheid aan die onderneming overgemaakt, in het bijzonder uw naam, geboortedatum en adres, waarbij ook met uw adresgegevens rekening wordt gehouden. Op basis van die inlichtingen wordt een statistische waarschijnlijkheid van kredietverzuim berekend en op basis daarvan wordt een beslissing genomen over het verdere verloop van de contractuele betrekking, in het bijzonder ook over de betalingsmogelijkheden die aan u ter beschikking worden gesteld.


7. Aanwijzingen over de gegevensverwerking


7.1 In verband met het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens, alsook met de uitvoering van de scoring-procedure (zie onder punt 6.6), verwijzen wij naar onze privacyverklaring die op onze Website telkens met de knop "Gegevensbescherming" in afdrukbare vorm kan worden opgeroepen.


7.2 Indien u een klantenaccount hebt aangemaakt, hebt u steeds de mogelijkheid om de gegevens die u daarin hebt opgeslagen, te bekijken via de knop "Mijn account", en die te wijzigen of te wissen.


8. Waarborg / garantie


8.1 Inzake uw rechten bij fouten of juridische tekortkomingen gelden de wettelijke voorschriften.


8.2 Een bijkomende garantie voor de door ons geleverde goederen geldt alleen als die uitdrukkelijk in de beschrijving van het product op de site van onze Burlington online shop of op de bestellingsbevestiging voor het specifieke product wordt opgegeven.


9. Ontslag van aansprakelijkheid


9.1 Voor zover uit deze AHV met inbegrip van de volgende bepalingen geen afwijking blijkt, zijn wij aansprakelijk bij schending van de verplichtingen in het kader van de overeenkomst en daarbuiten, conform de van kracht zijnde wettelijke voorschriften.


9.2 Wij zijn aansprakelijk voor schadevergoeding – op welke juridische grond dan ook – bij opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk


a) voor schade door schuld aan leven, lichaam en gezondheid,


b) voor schade door schuld van een essentiële verplichting van de overeenkomst (d.w.z. van een verplichting die moet worden voldaan voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarop de partner van de overeenkomst normaal vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot het vervangen van voorzienbare en typisch optredende schade.


9.3 De beperkingen op aansprakelijkheid die voortvloeien uit punt 9.2 gelden niet als wij een fout op bedrieglijke wijze verzwijgen of als wij een garantie op de toestand van de goederen hebben gegeven. Hetzelfde geldt voor aanspraken van uw zijde conform de wetgeving inzake productaansprakelijkheid.


9.4 Voor zover de aansprakelijkheid tot schadevergoeding tegenover ons uitgesloten of beperkt is, geldt zulks ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid tot schadevergoeding met betrekking tot onze werknemers, personeelsleden, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.


10. Auteursrechten en rechten van industriële eigendom


Alle beeldrechten, auteursrechten en andere rechten van bescherming van de industriële eigendom ontleend aan de inhoud van de Burlington online shop (inclusief teksten, afbeeldingen, grafieken, video's, muziek, handelsmerken, logo's en overige bedrijfskenmerken) behoren toe aan ons of aan onze partners. Een gebruik zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.


11. Afstand / verrekening / terughoudingsrecht


U hebt niet het recht om de met ons gesloten koopovereenkomst of delen daarvan aan derden af te staan zonder onze schriftelijke toestemming. Uw mogelijkheid tot verrekening met claims wegens gebreken en andere eisen uit dezelfde contractuele betrekking tegen onze eis tot betaling van de koopprijs wordt door deze AHV niet beperkt; met eisen die voortvloeien uit andere rechtsbetrekkingen kunt u daarentegen alleen verrekenen tegen onze eis tot betaling van de koopprijs, voor zover uw eisen onbestreden zijn, wij die hebben erkend of ze met een definitieve gerechtelijke uitspraak zijn vastgelegd. Als koper mag u een terughoudingsrecht alleen uitoefenen wanneer uw tegenvordering op dezelfde koopovereenkomst berust.


12. Klantendienst


De klantendienst van Burlington online shop is bereikbaar op:


Maandag tot vrijdag van 08:00 - 18:00 uur

E-mail: online@Burlington.de

Postadres:


FALKE KGaA

Burlington Online Shop

Oststraße 3

57392 Schmallenberg

Duitsland


13. Mogelijkheid tot opslaan en bekijken van de tekst van de overeenkomst


13.1 U kunt de AHV die gelden bij de Burlington online shop bekijken op de internetsite www.burlington.de onder "AHV". Verder kunt u dit document afdrukken of opslaan via de gebruikelijke functie van uw internetbrowser. U kunt dit document ook downloaden als PDF-bestand en opslaan door hier te klikken.


13.2 Bovendien kunt u de gegevens van uw bestelling opslaan, door de automatische bestellingsbevestiging af te wachten, welke wij na voltooiing van uw bestelling via e-mail toesturen naar het door u opgegeven e-mailadres. Dit e-mailbericht met bestellingsbevestiging bevat de gegevens van uw bestelling en kan gemakkelijk worden afgedrukt of met uw e-mailprogramma worden opgeslagen.


13.3 Daarenboven zullen wij binnen een beperkte tijd nadat de overeenkomst wordt afgesloten, en ten laatste bij de levering van de goederen, een bevestiging van de overeenkomst ter beschikking stellen, waarin de inhoud van de overeenkomst wordt weergegeven op een permanente informatiedrager (bijvoorbeeld via e-mail of schriftelijk), zodat u de tekst van de overeenkomst kunt opslaan en/of in uw documenten bewaren. Andere wettelijke informatieverplichtingen die wij tegenover u hebben, worden door deze regeling niet beïnvloed.


13.4 De gegevens van uw bestelling worden bij ons opgeslagen, maar kunnen om redenen van beveiliging niet direct door u worden bekeken. Voor iedere klant bieden wij via zijn klantenaccount een met wachtwoord beschermde directe toegang aan ("Mijn account"). Als u geregistreerd bent, dan kunt u hier de gegevens van voltooide, open en net verzonden bestellingen bekijken, alsook uw adresgegevens, eventuele betalingsgegevens en mogelijk ook een nieuwsbrief beheren.


13.5 De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen onder bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens.


14. Contractueel recht op terugzending


14.1 Wij garanderen voor alle producten een contractueel recht op terugzending van in totaal 14 dagen, wat de wettelijke verplichtingen inzake het recht op terugzending overtreft.


14.2 Dit contractueel recht op terugzending maakt het voor u mogelijk om van de overeenkomst af te zien. Daartoe moet u de goederen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen op de volgende manier naar ons terugzenden:


(1) Om een retourbon aan te maken, kunt u op www.Burlington.de klikken op de knop "retouren“, waardoor u belandt op het retourneerportaal van DHL. Geef in het portaal het leveringsnummer op, alsook uw naam en uw adres in het overeenkomstige veld. Het leveringsnummer kunt u vinden op de pakbon, die in het pakket zat. Nadat u de gegevens hebt ingevoerd en op de knop "Doorgaan" hebt geklikt, wordt een retourneerbon aangemaakt. U kunt ook via e-mail aan onze klantendienst op online@Burlington.de vragen om een retourneerbon. U krijgt de retourneerbon dan per e-mail toegestuurd.


(2) De retourneerbon afdrukken en op het pakket plakken;


(3) Het pakket eenvoudig in het postkantoor van uw keuze afgeven – de porto is al betaald.


14.3 Door op tijd te verzenden, hebt u voldoende bewijs dat de termijn werd nageleefd. Mocht u van uw contractueel recht tot terugzending gebruik willen maken, dan is het nodig dat u de producten en verpakkingen voordien goed hebt behandeld en dat u ons de goederen volledig en onbeschadigd terugstuurt in hun originele verpakking. Als de goederen door u beschadigd werden, dan is het contractueel recht tot terugzending uitgesloten. Het terugzenden gebeurt op ons risico.


14.4 Het wettelijke recht tot terugzending voor consumenten (zie punt 15) wordt door onze regels van contractueel recht tot terugzending niet beïnvloed, maar geldt onafhankelijk daarvan.


15. Intrekkingsinformatie


Als consument hebt u bij het afsluiten van een aankoop op afstand fundamenteel een wettelijk recht tot intrekking, waarover wij u hieronder informeren op basis van het wettelijke voorbeeld.


Intrekkingsinformatie


Recht tot intrekking


U hebt het recht om deze overeenkomst in te trekken binnen veertien dagen zonder opgave van redenen. De intrekkingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangestelde derde die niet de vervoerder is, de producten in bezit heeft genomen.


Om uw intrekkingsrecht uit te oefenen, moet u ons (FALKE KGaA, Burlington Online Shop, Oststrasse 3, 57392 Schmallenberg, Duitsland) via een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief of e-mail) op de hoogte brengen over uw besluit om deze overeenkomst in te trekken. U kunt daarvoor gebruikmaken van de bijgevoegde template van het intrekkingsformulier, maar dat is niet verplicht.

Om de intrekkingstermijn te handhaven, is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van het intrekkingsrecht vóór afloop van de garantietermijn verstuurt.


Gevolgen van de intrekking


Als u deze overeenkomst intrekt, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van bijkomende, daaruit voortvloeiende kosten indien u hebt gekozen voor een andere soort levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw intrekking van deze overeenkomst bij ons is aangekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen met u; in geen enkel geval hebt u in het kader van deze terugbetaling recht op een extra vergoeding.


Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de producten opnieuw in ons bezit hebben of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.


U moet de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons de intrekking van de overeenkomst hebt medegedeeld, terugzenden naar of afgeven bij


FALKE KGaA 

Burlington Online Shop

Auf der Lake 3

57392 Schmallenberg 

Duitsland


De termijn is gehandhaafd indien u de producten vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. Wij nemen de kosten voor terugzending van de producten op ons. U moet enkel instaan voor een eventuele waardevermindering indien dit het gevolg is van het hanteren dat verder ging dan nodig was om de aard, eigenschappen en werkingswijze van de producten te controleren.


Voorbeeld van intrekkingsformulier


[Als u de overeenkomst wilt intrekken, vul dan dit formulier in en stuur het terug.]


Naar


FALKE KGaA

Burlington Online Shop

Auf der Lake 3

57392 Schmallenberg

Duitsland


Hiermee wens ik de door mij afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen in te trekken.


Besteld op:


Ontvangen op:


Voor- /achternaam: 

Straatnaam:

Postcode, plaats:


Datum, handtekening


16. Platform voor onlinegeschillenbeslechting


Inlichtingen over het Europese online platform voor geschillenbeslechting en over deelname aan de procedure voor geschillenbeslechting bij bemiddelingsorganen voor consumenten: Volgens de van kracht zijnde wetgeving zijn wij verplicht om de consument te wijzen op het bestaan van een Europees online platform voor geschillenbeslechting dat kan worden gebruikt voor de bemiddeling in geschillen zonder dat de justitie moet worden ingeschakeld. Voor de oprichting van het platform is de Europese Commissie bevoegd. Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting vindt u hier: http://ec.europa.eu/odr. Wij zijn niet verplicht en niet bereid deel te nemen aan een procedure van geschillenbeslechting via een bemiddelingsorgaan voor consumenten.


17. Slotbepalingen


Op deze AHV en alle rechterlijke en contractuele betrekkingen tussen ons en u is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten.


Versie: augustus 2017